1. LIÊN HỆ BẢO HÀNH
  Hỗ trợ trực tuyến

  Chat trực tuyến với nhân viên hỗ trợ tại biểu tượng góc phải dưới màn hình

 2. PHẠM VI BẢO HÀNH
  Toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ sửa chữa và mua thiết bị do ĐIỆN TỬ MINH KHÔI & các đối tác trực tiếp lắp đặt, sửa chữa
  Sản phẩm, linh kiện không vượt quá 24 tháng kể từ ngày sửa chữa, lắp đặt và thay thế
 3. THỜI GIAN BẢO HÀNH
  – Thời hạn bảo hành thay thế linh kiện và lắp đặt sản phẩm là 6-12 tháng kể từ ngày thay thế, lắp đặt được ghi rõ tại giấy bảo hành, hóa đơn mua hàng hoặc bảo hành điện tử
  – Thời hạn bảo hành dịch vụ sửa chữa là 3-6 tháng kể từ ngày sửa chữa thiết bị được ghi rõ tại giấy bảo hành hoặc bảo hành điện tử
  – Nếu không có thông tin về ngày lắp đặt và sửa chữa của sản phẩm, Thời hạn bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày của hóa đơn mua hàng.
  – Nếu không có thông tin về ngày lắp đặt của sản phẩm và ngày của hóa đơn mua hàng, Thời gian bảo hành sản phẩm là 12 tháng kể từ ngày xuất kho của sảm phẩm
 4. KHÔNG THUỘC PHẠM VI BẢO HÀNH
  Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu có một trong những điều kiện dưới đây.
  a) Sản phẩm hết hạn bảo hành
  b) Các thiệt hại là do việc sửa chữa , lắp đặt của các đơn vị khác ngoài ĐIỆN TỬ MINH KHÔI và các đơn vị đối tác, ủy quyền
  c) Các thiệt hại là do sửa đổi hoặc thay đổi sản phẩm trong thiết kế hoặc chức năng nguyên bản của sản phẩm mà không có sự xác nhận của Nhà sản xuất.
  d) Các thiệt hại là do tai nạn, lũ lụt, hoả hoạn, thiên tai hoặc sâu bọ, côn trùng, bò sát hay vật lạ xâm nhập vào sản phẩm.
  e) Các thiệt hại là do sản phẩm được lắp đặt, bảo trì, sử dụng không tuân thủ đúng tài liệu hướng dẫn trên sảm phẩm
  f) Các thiệt hại là do sản phẩm bị dùng sai điện thế chỉ định, hoặc là nguồn điện sử dụng cho sản phẩm tăng hay giảm đột biến, hoặc có các sự cố khác trong việc cung ứng điện